Kristina Kjærheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristina Kjærheim

Kristina Kjærheim
25.06.2009
Nilsen, T Hoem, E. Jordmor 302 s, ill. Snarøya: Dinamo Forlag, 2008. Pris NOK 349 ISBN 978-82-8071-193-9 Den norske jordmorforening fylte 100 år i 2008. Som de fleste andre organisasjoner ønsker de å...
Torbjørn Paulsen, Kristina Kjærheim, Janne Kærn, Jarle Norstein, Mathias Onsrud
30.09.2001
I 1997 ble det diagnostisert 478 nye tilfeller av eggstokkreft i Norge. Den aldersstandardiserte insidensraten har vist en svak stigning fra 11,9 per 100 000 i 1957 til 13,2 per 100 000 i 1997 (1),...
Marit Skogstad, Kristina Kjærheim, Geir Fladseth, Pål Molander
01.11.2011
Det har i mange år vært et sterkt søkelys på helsekonsekvenser ved eksponering for passiv røyking. Et generelt røykeforbud på arbeidsplassene ble iverksatt fra 1988, men først i 2004 fikk...