Kristina Hermann Haugaa

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: Kristina.Haugaa@rr-research.no

Kardiologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Center for Cardiological Innovation

og

Medisinsk fakultet

Universitetet i Oslo

og

Institutt for kirurgisk forskning

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med design av manuset, litteratursøk og utarbeiding og revisjon av manuset.

Kristina Hermann Haugaa (f. 1971) er førsteamanuensis, overlege og spesialist i hjertesykdommer, med spesialkompetanse på genetisk kardiologi. Hun leder fagenhet for genetiske hjertesykdommer ved Rikshospitalet.

Artikler av Kristina Hermann Haugaa
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media