Kristin Solum Steinsbekk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Solum Steinsbekk

Kristin Solum Steinsbekk, Berge Solberg
16.10.2012
Illustration: Stein Løken Genome research, i.e. the use of exome or whole-genome sequencing technologies, is now entering medical research and diagnostics at full speed. This has given rise to an...
Kristin Solum Steinsbekk, Berge Solberg
16.10.2012
Illustrasjon Stein Løken Genomforskning, dvs. bruk av eksom- eller helgenomsekvenseringsteknologier, er nå på full fart inn i både medisinsk forskning og diagnostikk. Dette har ført til en intens...