Kristin Ørstavik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Ørstavik

Kristin Ørstavik, Eva Kirkhus, Marielle Hovland
02.11.2020
Bildet viser kraftige leggmuskler hos en pasient med spinal muskelatrofi (SMA), en recessivt arvelig motornevronsykdom, som debuterte i voksen alder (SMA type 4). Pasienten fikk problemer med balanse...
Kristin Ørstavik
08.04.2019
For 22 år siden intervjuet jeg Oliver Sacks i Oslo og skrev en oppsummering av møtet og mitt inntrykk av mannen. Etter å ha lest hans selvbiografi On the Move har jeg fått nye tanker ikke bare om...
Synnøve M. Jensen, Kjell Arne Arntzen, Kristin Ørstavik, Magnhild Rasmussen, Laurence A. Bindoff
26.09.2018
Landsdekkende oversikt over pasienter med arvelige nevromuskulære sykdommer i Muskelregisteret er viktig for å sikre god behandling. Helseforetakene må hjelpe til med registreringene. Norsk register...
Kristin Ørstavik, Magnhild Rasmussen, Kjell Arne Arntzen, Laurence A. Bindoff
17.09.2018
Vi er bekymret for mangelen på fysioterapeuter som har kompetanse på sjeldne medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander. Pasienter med medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander kan debutere...
Hanne Ludt Fossmo, Elizabeth Holtebekk, Kaja Giltvedt, Andreas Rosenberger Dybesland, Petter Schandl Sanaker, Kristin Ørstavik
26.06.2018
Hereditary neuromuscular diseases are a heterogeneous group of disorders that may manifest at birth, although symptoms may also emerge in childhood or adulthood. Persons with hereditary neuromuscular...
Hanne Ludt Fossmo, Elizabeth Holtebekk, Kaja Giltvedt, Andreas Rosenberger Dybesland, Petter Schandl Sanaker, Kristin Ørstavik
26.06.2018
Arvelige muskelsykdommer er en heterogen gruppe sykdommer som kan manifestere seg ved fødsel, eller symptomene oppstår i barneår eller voksen alder. Personer med arvelig muskelsykdom har tidligere...
Inge Petter Kleggetveit, Sissel Løseth, Kristin Ørstavik, Tom Eichele
28.05.2018
Vi takker Holmberg og medarbeidere for en interessant presentasjon av en kritisk syk pasient med botulisme ( 1 ). Dette er en potensielt livstruende nevromuskulær sykdom hvor det er viktig å komme i...
Nina Eide Hasselberg, Knut Erik Berge, Magnhild Rasmussen, Andreas Früh, Kristin Ørstavik, Kristina Hermann Haugaa
08.01.2018
En rekke genetiske skjelettmuskeldystrofier er assosiert med kardiomyopati med hjertesviktutvikling og risiko for plutselig død. Grad av kardial affeksjon er ikke nødvendigvis relatert til grad av...
Kristin Ørstavik, Beate Garfelt, Trond P. Leren, Jørg Saberniak, Kristina Haugaa, Christoffer Jonsrud
04.09.2017
En middelaldrende mann var henvist til rehabilitering etter et hjerneinfarkt. Man fant da symmetriske pareser som ikke kunne forklares med hjerneinfarktet. Kombinasjonen av betydelig opphopning av...
Kjell-Arne Arntzen, Irene Lund, Magnhild Rasmussen, Karin Evy Rønningen, Tone I. Torp, Kristin Ørstavik
23.08.2016
Samorganisering av miljøene som jobber for personer med sjeldne diagnoser, har ført til bedre samarbeid, bedre hjelp til brukerne, økt forskningsaktivitet og økt oppmerksomhet om sjeldne diagnoser...
Jon Anders Halvorsen, Kristin Ørstavik
03.11.2015
Behandling av kløe bør ta utgangspunkt i kløens årsak. Kløen kan være ledd i en dermatologisk eller systemisk sykdom og ha ulike patogenetiske mekanismer. De tre studiene som er inkludert i den...
Kristin Ørstavik, Sigrid Svalheim, Ragnar Gunnarsson, Inge-Margrethe Gilboe, Torberg Torbergsen
17.04.2012
Vi beskriver en kvinne med en akutt innsettende alvorlig tilstand som krevde langvarig respiratorbehandling. Da sederingen ble trappet ned, våknet hun tilsynelatende ikke. En kvinne i slutten av 60-...
Ellen Jørum, Torhild Warncke, Kristin Ørstavik
22.01.2013
Utføring av termotest. Temperaturen på termoden endres og pasienten trykker på en knapp når han kjenner den sansekvaliteten som etterspørres. Figuren illustrerer testing på høyre forfot. Her er høyre...
Kristin Ørstavik, Inge Petter Kleggetveit, Ellen Jørum
05.02.2013
Ved konvensjonell nevrografi, som brukes i klinisk praksis, måles funksjonen til hele perifere nerver. Denne rutineundersøkelsen beskriver kun funksjonen til de raskeste, tykke myeliniserte fibrene,...
Kristin Ørstavik
19.08.2014
Goebel, Hans H. Sewry, Caroline A. Weller, Roy O. Muscle disease Pathology and genetics. 2. utg. 375 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 150 ISBN 978-0-470-67205-1 Denne boken...
Jon Anders Halvorsen, Kristin Ørstavik
08.09.2015
En ellers frisk kvinne hadde i tre år hatt svært plagsom kløe på begge armers strekkeside. Hun hadde forsøkt «alle» typer kremer, inkludert kortisonkremer, uten effekt. Selv om kløe ofte er...
Sissel Løseth, Svein Ivar Mellgren, Sigrun Kierulf Brækken, Kristin Ørstavik
12.01.2016
Torberg Torbergsen Torberg Torbergsen døde uventet 6. august 2015, 78 år gammel. Med han er en av Norges mest fremtredende fagpersoner innen nevrologi og klinisk nevrofysiologi gått bort. Han ble...