Annonse
Annonse

Kristin Ørstavik

Artikler av Kristin Ørstavik

Nina Eide Hasselberg, Knut Erik Berge, Magnhild Rasmussen, Andreas Früh, Kristin Ørstavik, Kristina Hermann Haugaa
En rekke genetiske skjelettmuskeldystrofier er assosiert med kardiomyopati med hjertesviktutvikling og risiko for plutselig død. Grad av kardial affeksjon er ikke nødvendigvis relatert til grad av...
Kristin Ørstavik, Beate Garfelt, Trond P. Leren, Jørg Saberniak, Kristina Haugaa, Christoffer Jonsrud
En middelaldrende mann var henvist til rehabilitering etter et hjerneinfarkt. Man fant da symmetriske pareser som ikke kunne forklares med hjerneinfarktet. Kombinasjonen av betydelig opphopning av...
Kjell-Arne Arntzen, Irene Lund, Magnhild Rasmussen, Karin Evy Rønningen, Tone I. Torp, Kristin Ørstavik
Samorganisering av miljøene som jobber for personer med sjeldne diagnoser, har ført til bedre samarbeid, bedre hjelp til brukerne, økt forskningsaktivitet og økt oppmerksomhet om sjeldne diagnoser...
Jon Anders Halvorsen, Kristin Ørstavik
Behandling av kløe bør ta utgangspunkt i kløens årsak. Kløen kan være ledd i en dermatologisk eller systemisk sykdom og ha ulike patogenetiske mekanismer. De tre studiene som er inkludert i den...
Kristin Ørstavik, Sigrid Svalheim, Ragnar Gunnarsson, Inge-Margrethe Gilboe, Torberg Torbergsen
Vi beskriver en kvinne med en akutt innsettende alvorlig tilstand som krevde langvarig respiratorbehandling. Da sederingen ble trappet ned, våknet hun tilsynelatende ikke. En kvinne i slutten av 60-...
Ellen Jørum, Torhild Warncke, Kristin Ørstavik
Utføring av termotest. Temperaturen på termoden endres og pasienten trykker på en knapp når han kjenner den sansekvaliteten som etterspørres. Figuren illustrerer testing på høyre forfot. Her er høyre...
Kristin Ørstavik, Inge Petter Kleggetveit, Ellen Jørum
Ved konvensjonell nevrografi, som brukes i klinisk praksis, måles funksjonen til hele perifere nerver. Denne rutineundersøkelsen beskriver kun funksjonen til de raskeste, tykke myeliniserte fibrene,...
Kristin Ørstavik
Goebel, Hans H. Sewry, Caroline A. Weller, Roy O. Muscle disease Pathology and genetics. 2. utg. 375 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 150 ISBN 978-0-470-67205-1 Denne boken...
Jon Anders Halvorsen, Kristin Ørstavik
En ellers frisk kvinne hadde i tre år hatt svært plagsom kløe på begge armers strekkeside. Hun hadde forsøkt «alle» typer kremer, inkludert kortisonkremer, uten effekt. Selv om kløe ofte er...
Sissel Løseth, Svein Ivar Mellgren, Sigrun Kierulf Brækken, Kristin Ørstavik
Torberg Torbergsen Torberg Torbergsen døde uventet 6. august 2015, 78 år gammel. Med han er en av Norges mest fremtredende fagpersoner innen nevrologi og klinisk nevrofysiologi gått bort. Han ble...