Kristin Ørstavik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for sjeldne nevromuskulære tilstander

Oslo universitetssykehus

Kristin Ørstavik er dr.med., spesialist i nevrologi og i klinisk nevrofysiologi, overlege og seksjonsleder.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristin Ørstavik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media