Kristin Moksnes Husby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Moksnes Husby

Olav Magnus S. Fredheim, Kristin Moksnes Husby, Stein Kaasa, Petter C. Borchgrevink, Pål Klepstad
07.09.2006
Mange kreftpasienter får i sykdomsforløpet smerter som krever behandling med sterke opioider, dvs. trinn 3 på WHOs smertetrapp. Nyere norske studier viser imidlertid at mange har sterke smerter selv...