Kristin M. Aakre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kristin M. Aakre (f. 1972), ph.d. og spesialist i medisinsk biokjemi. Seksjonsoverlege ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland universitetssykehus og kvalitetskonsulent i Norsk klinisk-kjemisk kvalitetssikring (NKK).

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: kristin.moberg.aakre@helse-bergen.no

Artikler av Kristin M. Aakre
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media