Kristin Gjerde Hagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Gjerde Hagen

Sadaf Nabi Bhatti, Alice Gustavsen, Ingvild Sørvoll Hausberg, Marte Hvalryg, Anne Dorthea Bjerkenes Rø, Gunn Kristoffersen, Aurora Espinosa, Tine Torsvik Steinsvåg, Kristin Gjerde Hagen, Thomas Larsen Titze, Cigdem Akalin Akkök
07.06.2021
Cellular blood components should be irradiated as a preventive measure against transfusion-associated graft-versus-host disease in severely immunocompromised patients. Illustration: Miss Boo / Bente...
Sadaf Nabi Bhatti, Alice Gustavsen, Ingvild Sørvoll Hausberg, Marte Hvalryg, Anne Dorthea Bjerkenes Rø, Gunn Kristoffersen, Aurora Espinosa, Tine Torsvik Steinsvåg, Kristin Gjerde Hagen, Thomas Larsen Titze, Cigdem Akalin Akkök
07.06.2021
Cellulære blodkomponenter bør bestråles for å forebygge transfusjonsassosiert transplantat-mot-vert-sykdom hos sterkt immunsupprimerte pasienter. Illustrasjon: Miss Boo / Bente Jørgensen Riktig...
Silje Agnethe Stokke Kvistad, Maria Winther Gunnes, Kristin Gjerde Hagen, Sigbjørn Berentsen
25.03.2019
Anaemia is a common problem in children. Sometimes the cause is easy to diagnose, for example iron deficiency or infection. At other times, rare conditions which challenge the clinician are...
Silje Agnethe Stokke Kvistad, Maria Winther Gunnes, Kristin Gjerde Hagen, Sigbjørn Berentsen
18.03.2019
Anemi hos barn er en vanlig problemstilling. Årsaken er noen ganger vanlig og lett å diagnostisere, slik som jernmangel eller infeksjon. Andre ganger møter man sjeldne tilstander som utfordrer...