Annonse
Annonse

Kristin Espeland

Artikler av Kristin Espeland

Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Kristin Espeland, Birthe Loa Knizek
Current efforts in the mental health service to prevent suicide appear to be more concerned with implementing formal and instrumental procedures than ensuring best possible care for patients. Many...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Kristin Espeland, Birthe Loa Knizek
Arbeidet med å forebygge selvmord i psykisk helsevern i dag handler mer om å implementere formelle og instrumentelle prosedyrer enn å legge til rette for best mulig omsorg for pasientene. Mange tar...