Kristin Espeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Espeland

Julia Hagen, Kristin Espeland, Heidi Hjelmeland, Birthe Loa Knizek
23.03.2021
Selvmordsforebygging er et komplekst fagområde med få fasitsvar. Da er konstruktive debatter avgjørende for å utvikle fagfeltet og bedre forebyggingen. At det er uenigheter i fagmiljøet om hvordan vi...
Heidi Hjelmeland, Julia Hagen, Kristin Espeland, Tove Ueland Nygaard, Birthe Loa Knizek
12.06.2018
We must rethink our approach to preventing suicide in mental health care. Ten years after the launch of the National guidelines for suicide prevention in mental health care ( 1 ), it transpires that...
Heidi Hjelmeland, Julia Hagen, Kristin Espeland, Tove Ueland Nygaard, Birthe Loa Knizek
12.06.2018
Vi må tenke nytt om forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Ti år etter lanseringen av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern ( 1 ) kommer det frem at ca. 250...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Kristin Espeland, Birthe Loa Knizek
06.02.2018
Current efforts in the mental health service to prevent suicide appear to be more concerned with implementing formal and instrumental procedures than ensuring best possible care for patients. Many...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Kristin Espeland, Birthe Loa Knizek
05.02.2018
Arbeidet med å forebygge selvmord i psykisk helsevern i dag handler mer om å implementere formelle og instrumentelle prosedyrer enn å legge til rette for best mulig omsorg for pasientene. Mange tar...