Kristin Eiklid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Eiklid

W. Rein Gustavsen, Kristin Eiklid
06.11.2003
Arvelig hjernekarsykdom kalles også cerebral autosomalt dominant arteriopati med subkortikale infarkter og leukoencefalopati, forkortet CADASIL, og er tidligere omtalt i Tidsskriftet ( 1 ). Sykdommen...
Olaug K. Rødningen, Trine E. Prescott, Randi Hovland, Kristin Eiklid, Gunnar Houge
06.05.2010
For lite eller for mye kromosommateriale er den vanligste årsaken til medfødte utviklingsavvik. Kromosomfeil er siden 1960-årene blitt påvist ved lysmikroskopi, som er en nokså grov undersøkelse. I...