Kristin Cordt-Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Cordt-Hansen

Olav Molven, Jørgen Holmboe, Kristin Cordt-Hansen
09.03.2006
Ved brudd på kravet om forsvarlighet kan Statens helsetilsyn gi helsepersonell advarsel i henhold til helsepersonelloven § 56. Forutsetningen er at helsehjelpen er gitt uaktsomt og at...
Olav Molven, Jørgen Holmboe, Kristin Cordt-Hansen
23.02.2006
Helselovgivningen pålegger helsepersonell å yte forsvarlig helsehjelp. Rettslig innebærer forsvarlighetskravet en minstestandard, der det i noen grad godtas at man fraviker hva som er faglig godt før...
Olav Molven, Jørgen Holmboe, Kristin Cordt-Hansen
23.03.2006
Når helsepersonell har handlet uforsvarlig, er det relativ sjelden det blir gitt advarsel. Dette viser en gjennomgang av saker behandlet i helsetilsynet i fylkene i 2003 og i Statens helsetilsyn i...
Kristin Cordt-Hansen
20.03.2003
Lov om helsepersonell av 2. juli 1999, som trådte i kraft 1. januar 2001, erstattet både legeloven og de andre tidligere profesjonslovene. Helsepersonelloven er for en stor del en stadfesting av...
Kristin Cordt-Hansen, John Agnar Johansen
02.06.2005
Det å innlede et seksuelt forhold til en av sine pasienter er maktmisbruk, overgrep mot pasienten og vil kunne føre til tap av autorisasjon som lege. Bakgrunnen for at Statens helsetilsyn...
Anne Forus, Kristin Cordt-Hansen
20.10.2015
I artikkelen «Hvor går grensen mellom diagnostikk og forskning?» i Tidsskriftet ( 1 ) tar Gunnar Houge opp en viktig problemstilling knyttet til genetisk utredning og forskning: Hvor går grensen...