Kristian Vinkenes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristian Vinkenes

Sverre E. Kjeldsen, Marcus Schultz, Kristian Vinkenes, Tonje Amb Aksnes, Aud Høieggen
12.11.2013
Bjørn Gjelsvik har en saklig omtale av våre artikler om blodtrykksbehandling ( 1 , 2 ) på lederplass i Tidsskriftet nr. 17/2013 ( 3 ), men vi tillater oss å komme med noen presiseringer som vi...
Kristian Vinkenes, Sverre Erik Kjeldsen
17.09.2013
Hvordan skal man forholde seg til medikamentell blodtrykksbehandling når pasienten er over 80 år? Siden det blir stadig flere og friskere eldre og blodtrykket øker med alderen, er problemstillingen...