Kristian Tveten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for medisinsk genetikk

Sykehuset Telemark

Kristian Tveten er ph.d., klinisk laboratoriegenetiker og overingeniør.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristian Tveten
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media