Kristian Strand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristian Strand

Hans Flaatten, Stian Kreken Almeland, Kristian Strand
07.05.2020
Norge var ikke godt nok forberedt på en pandemi. Det er på høy tid å gjøre noe med beredskapen vår. Foto: Katrine Sunde, Haukeland universitetssjukehus Vi har vært igjennom de første fasene av en ny...
Kristian Strand, Finn H. Andersen, Fredrik Koller Lund
01.12.2015
Norsk anestesiologisk forening har nylig kommet med et utkast til ny veileder for intensivvirksomhet i Norge. Det er kommet innvendinger mot de kvalifikasjonene for å lede intensivavdelinger som er...