Per Kristian Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Kristian Haugen

Marianne Holm, Per Kristian Haugen
20.02.2000
Alderspsykiatritilbudet i Telemark fylke har de siste årene gjennomgått omfattende endringer. Etter en prosjektperiode fra 1994 til 1997, da man foretok en betydelig omorganisering og utbygging, har...
Tor Atle Rosness, Per Kristian Haugen, Knut Engedal
17.06.2011
Alois Alzheimer (1864 – 1915) var tysk lege. Hans mest kjente pasient, Auguste Deter (1850 – 1906), var 51 år da hun utviklet det som senere skulle bli kalt Alzheimers sykdom eller Alzheimers demens...