Kornelia Katalin Beiske

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kornelia Katalin Beiske (f. 1978) er overlege og ph.d.-kandidat. Hun har bidratt med revisjon av artikkelen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nevroklinikken

Seksjon for klinisk nevrofysiologi

Akershus universitetssykehus

Artikler av Kornelia Katalin Beiske
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media