Kolbein Sundfør

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kolbein Sundfør (f. 1944) er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, dr.med. og overlege ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, med spesialkompetanse innen strålebehandling av gynekologisk kreft.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kolbein Sundfør
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media