Knut Rasmus Ramstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Rasmus Ramstad

Einar Sudmann, Knut Rasmus Ramstad, Lars Birger Engesæter
10.12.2013
Tor Aas Christiansen (1917 – 1981) (Figure 1) commenced his hospital career in Porsgrunn in 1949. After a brief period at the Coastal Hospital in Hagevik he went to work at the Department of...
Einar Sudmann, Knut Rasmus Ramstad, Lars Birger Engesæter
10.12.2013
Tor Aas Christiansen (1917 – 1981) (fig 1) byrja si sjukehusteneste i Porsgrunn i 1949. Etter kort tid ved Kysthospitalet i Hagevik heldt han fram ved patologisk avdeling ved Rikshospitalet, og i åra...
Einar Sudmann, Knut Rasmus Ramstad, Lars Birger Engesæter
25.02.2014
Vi takkar Korvald & Blom for kommentarane deira. Vi er einige i at Tor Christiansen gjorde eit pionerarbeid ved å konstruere ein ny protese. Christiansen fann ikkje berre på nye tekniske...