Knut Michelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Michelsen

Knut Michelsen
20.01.2000
Preben Aavitsland refererer i spalten Rett og urett i Tidsskriftet nr. 28/1999 til Statens helsetilsyns rundskriv IK-13/99 om døgnkontinuerlig legevakttjeneste (1, 2). Helsetilsynet skaper etter min...