Knut Joachim Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Joachim Berg

Grethe Helen Bøe Lilleeng, Knut Joachim Berg, Finn Gjertsen, Erik Andrew
19.04.2007
Akutt forgiftning er et vesentlig helseproblem. Antall forgiftninger med terapeutiske og biologiske midler, ikke medregnet alkohol- og narkotikaforgiftninger, er blitt brukt som et indirekte mål på...
Grethe Helen Bøe, Christian Haga, Erik Andrew, Knut Joachim Berg
17.06.2004
I Norge ble paracetamol i mindre pakninger unntatt fra reseptplikt i 1981. Fra 1990 ble pakninger av acetylsalisylsyre over 10 g reseptbelagt og dermed likestilt med paracetamol. Unntatt fra...
Berit Muan, Fridtjof Heyerdahl, Roald Lindås, Anders Prestmo, Helge Skjønsberg, Knut Joachim Berg
26.08.2010
Det er drøyt 10 000 forgiftningsrelaterte sykehusinnleggelser og 500 dødsfall årlig på grunn av forgiftning i Norge ( 1 , 2 ). Ca. 1/5 av dødsfallene skjer i sykehus. Kunnskap om omfang og...