Knut A. Evensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut A. Evensen

Knut A. Evensen
10.05.2002
Etter en periode med betydelige innstramninger i støttemulighetene fra Utdanningsfond III er det åpnet for innvilgelse av noe større støttebeløp, justeringer i støttefrekvens etc. I retningslinjenes...