Knut Erik Emberland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Erik Emberland

Knut Erik Emberland, Guri Rørtveit
11.10.2016
Forskerens vei til helseregistrene er kronglete, tidkrevende og kostbar. Dette gir unødvendig risiko for befolkningens helse. Norske helsedata omtales gjerne som en gullgruve for forskere. Norge har...