Knut Erik Emberland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Universitetet i Bergen

og

Allmennmedisinsk forskningsenhet

NORCE Norwegian Research Centre

Bergen

Han har bidratt med idé, planlegging og utforming, revisjon og endelig godkjenning av manuskriptet.

Knut Erik Emberland er lege i spesialisering i allmennmedisin, ph.d.-kandidat og faglig tilknyttet Norwegian Research Centre.

Artikler av Knut Erik Emberland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media