Knut Erik Berge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Enhet for hjertegenetikk

Avdeling for medisinsk genetikk

Oslo universitetssykehus

Han har bidratt med litteratursøk og revisjon av manuset.

Knut Erik Berge (f. 1965) er dr.med. og spesialist i medisinsk genetikk.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Knut Erik Berge
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media