Knut Erik Berge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Erik Berge

Nina Eide Hasselberg, Knut Erik Berge, Magnhild Rasmussen, Andreas Früh, Kristin Ørstavik, Kristina Hermann Haugaa
08.01.2018
En rekke genetiske skjelettmuskeldystrofier er assosiert med kardiomyopati med hjertesviktutvikling og risiko for plutselig død. Grad av kardial affeksjon er ikke nødvendigvis relatert til grad av...
Trond P. Leren, Turid E. Manshaus, Leiv Ose, Knut Erik Berge
20.09.2007
Familiær hyperkolesterolemi er en sykdom som skyldes en mutasjon i low density lipoprotein (LDL)-reseptorgenet, og som er karakterisert ved autosomalt dominant hyperkolesterolemi, xantomer og økt...
Knut Erik Berge, Øivind Braaten, Srdjan Djurovic, Tore Hind Fagerlund, Lars Retterstøl
26.03.2009
Professor dr.med. avdelingsoverlege Kåre Ingmar Berg døde 24.1. 2009, knapt 77 år gammel. Med ham er en av Norges store vitenskapsmenn innen medisinen gått bort. Kåre Berg grunnla medisinsk genetikk...
Kristina Hermann Haugaa, Knut Erik Berge, Andreas Früh, Ole-Gunnar Anfinsen, Marianne Arnestad, Maria Hallerud, Knut Gjesdal, Trond P. Leren, Jan Peder Amlie
20.10.2005
Kardiale kanalopatier er et samlebegrep på dysfunksjon av kanalproteiner i myokard som kan føre til maligne ventrikulære arytmier og plutselig død. Kliniske tilstander forårsaket av...
Knut Erik Berge, Kristina Hermann Haugaa, Ole-Gunnar Anfinsen, Andreas Früh, Maria Hallerud, Christoffer Jonsrud, Nina Øyen, Knut Gjesdal, Jan P. Amlie, Trond P. Leren
20.10.2005
For snart 50 år siden beskrev de norske legene Anton Jervell og Fred Lange-Nielsen en tilstand karakterisert ved lang QT-tid på EKG, og medfødt døvhet som viste autosomalt recessiv arvegang ( 1 )...
Ida Skrinde Leren, Kristina Hermann Haugaa, Thor Edvardsen, Ole-Gunnar Anfinsen, Erik Kongsgård, Knut Erik Berge, Trond P. Leren, Jan P. Amlie
28.01.2010
Et plutselig dødsfall er alltid dramatisk, særlig når det dreier seg om unge mennesker. I 10–20 % av tilfellene finner man ingen forklaring, selv etter obduksjon ( 1 ). Arvelige kardiale arytmogene...