Knut Engedal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Engedal

Knut Engedal
21.10.2010
Baldwin, Robert C. Depression in later life 118 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 6 ISBN 978-0-19-956901-4 Dette er en ny lærebok i lommeformat (10 x 18 cm), utgitt i...
Knut Engedal
14.01.2010
Genova, L. Alltid Alice 281 s. Oslo: Pax, 2009. Pris NOK 349 ISBN 978-82-530-3214-6 Forfatteren henvender seg til alle som ønsker å vite hvordan det oppleves å leve med arvelig betinget Alzheimers...
Knut Engedal
09.08.2011
Pachana, Nancy A. Laidlaw, Ken Knights, Bob G. Casebook of clinical geropsychology International perspectives on practice. 319 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 40 ISBN 978...
Tor Rosness, Knut Engedal
06.09.2011
Vi takker for kommentaren til Jan C. Frich & Arvid Heiberg. Den overordnede målsettingen med vår oversiktsartikkel var å gjøre leger og helsepersonell oppmerksom på at demens kan forekomme i ung...
Anne Brækhus, Knut Engedal, Torgeir Bruun Wyller
04.02.2011
Håkon Lie tar til orde for simulatortesting av eldre med tanke på kjøredyktighet. Hos den store gruppen eldre der det mer er snakk om rutinemessig fornyelse av førerkortet, kan det være fristende å...
Tor Atle Rosness, Per Kristian Haugen, Knut Engedal
17.06.2011
Alois Alzheimer (1864 – 1915) var tysk lege. Hans mest kjente pasient, Auguste Deter (1850 – 1906), var 51 år da hun utviklet det som senere skulle bli kalt Alzheimers sykdom eller Alzheimers demens...
Anne Brækhus, Ingun Ulstein, Torgeir Bruun Wyller, Knut Engedal
15.11.2011
Pasientene som utredes ved Hukommelsesklinikken ved Oslo universitetssykehus er unge, halvparten er under 65 år. De fleste har mild kognitiv svikt eller demenssykdom i svært tidlig fase, andre kommer...
Knut Engedal
15.11.2011
Pace, Victor Treloar, Adrian Scott, Sharon Dementia From advanced disease to bereavement, 426 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 38 ISBN 978-0-19-923780-7 Dette er en hendig...
Knut Engedal, Anne Brækhus, Ole A. Andreassen, Per Hj. Nakstad
21.08.2012
Det finnes ulike årsaker til demens. Hyppigst er demens av Alzheimer-type ( 1 ). Mange pasienter med tegn til demens blir ikke utredet ( 2 ), på den annen side henvises pasienter til utredning ved...
Kari Midtbø Kristiansen, Knut Engedal
09.04.2013
Psykiske lidelser som depresjon, angst og demens er vanlig hos eldre, men vi har mangelfull kunnskap om både diagnostikk og behandling av denne pasientgruppen. For å bedre kvaliteten på helsetilbudet...
Bjørn Heine Strand, Kristian Tambs, Knut Engedal, Espen Bjertness, Geir Selbæk, Tor Atle Rosness
11.02.2014
Antall eldre over 65 år vil stige betraktelig, og det forventes en kraftig økning av demensrammede de nærmeste årene. Vi har ikke god oversikt over hvor mange som faktisk har demens i Norge eller...
  •