Knut E. Braaten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut E. Braaten

Knut E. Braaten
18.03.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 502 I Tidsskriftet nr. 5 s. 502 under Litteratur skal riktig tittel være: Enighet om å gå bort fra midlertidige stillinger .