Knut Bjørnstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Bjørnstad

Asbjørn Støylen, Knut Bjørnstad
05.02.2004
Stressekkokardiografi er en ikke-invasiv test for koronar iskemi. Ved ekkokardiografi under belastning påvises eventuell regional myokardial dysfunksjon som tegn på iskemi. Regional dysfunksjon er...
Torvald Espeland, Knut Bjørnstad, Knut Hegbom, Tore Graff Salvesen, Knut Haakon Stensæth
17.11.2015
Akutte brystsmerter med ST-elevasjoner i EKG er en daglig problemstilling i sykehusmottaket. Myokardinfarkt er den vanligste årsaken, men når man ikke finner stenotiske koronarkar, må annen årsak til...