Knut Arvid Kirkebøen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Arvid Kirkebøen

Svein Aslak Landsverk, Karen Granheim, Knut Arvid Kirkebøen
01.07.2004
Pasienten. En 24 år gammel mann ble funnet komatøs og cyanotisk med respirasjonsdepresjon og miotiske pupiller. Han hadde røykt heroin samt tatt morfin og flunitrazepam per os kvelden før...
Knut Arvid Kirkebøen, Espen Lindholm, Johan Ræder
25.02.2010
«Anestesi» er avledet av gresk «an» = uten og «estesi» = fornemmelse. Denne definisjonen beskriver også hva vi ønsker å oppnå med moderne anestesi. Pasienten skal skjermes fra subjektivt ubehag og...
Terje Veel, Jan Fredrik Bugge, Knut Arvid Kirkebøen, Hilde Pleym
25.03.2010
Med åpen hjertekirurgi menes kirurgi ved hjelp av hjerte-lunge-maskin. Om lag 70 % er koronarkirurgi, og om lag 20 % er operasjoner på hjerteklaffene. De resterende er blant annet operasjoner for...
Knut Arvid Kirkebøen
24.01.2012
Wilkinson, Jonathan Pennefather, Stephen H. McCahon, Robert A. Thoracic anaesthesia 766 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 45 ISBN 978-0-19-956309-8 Denne utgivelsen er en...