Knut Arne Holtedahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Arne Holtedahl

Knut Arne Holtedahl
13.12.2007
Schei, E. Hva er medisin 160 s, tab. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 149 ISBN 978-82-15-00924-7 Antakelig kunne mange norske leger ha skrevet bok med tittelen Hva er medisin i en «hva er»-...
Knut Arne Holtedahl
31.01.2008
Innholdsfortegnelsen i romanen Les bienveillantes av Jonathan Littell skiller seg lite fra dansesatsene i en suite av Bach, men i denne allemanden og sarabanden er det en annen dans. Teksten er...
Knut Arne Holtedahl
12.08.2004
Det er flott at et teaterstykke fra 1800-tallet kan gi grunnlag for moderne medisinsk engasjement! Og det er fantastisk at stykket spilles mer og mer, innen- og utenlands. Behovet for statister til...
Knut Arne Holtedahl
17.06.2004
Det er flott at et teaterstykke fra 1800-tallet kan gi grunnlag for moderne medisinsk engasjement og at stykket spilles mer og mer, både innenlands og utenlands. Behovet for statister til folkemøtet...
Knut Arne Holtedahl
01.04.2004
Jeg er ikke så sikker på at dr. Stockmann er passé, slik enkelte har hevdet. Når noen lykkes i samfunnsmedisinsk arbeid, har det sjelden vært lettvint. Underveis har man kanskje blitt sett på som...
Knut Arne Holtedahl
18.12.2003
«Det er en pilegrimsferd,» sa prefekten. Min sosialantropologkone Lisbet og jeg var på høflighetsvisitt i administrasjonssenteret Diffa i østfylket i Niger, varme og tørste etter tre dagers biltur...
Knut Arne Holtedahl
20.11.2003
Frodig og fargerikt danser Marie-Claire. Den rustne stemmen svinger i tropenatten, i takt med den store kroppen. «Avhoooldenhet,» synger hun. «Trooofasthet.» Ved siden av henne vugger fire litt...
Knut Arne Holtedahl
26.06.2003
Essex, M Mboup, S Kanki, PJ Marlink, RG Tlou , SD Aids in Africa 2. utg. 724 s. New York: Kluwer, 2002. Pris EUR 203,50 ISBN 0-306-46699-6 Det er sjelden jeg leser en murstein av en fagbok på 700...
Eivind Meland, Knut Arne Holtedahl
10.10.2002
Helsinkideklarasjonens bestemmelser ble sist revidert i 2000 (1). I tillegg til viktige paragrafer om vern av individet, omtales de forpliktelser forskere og medisinske redaktører har for å sikre...
Knut Arne Holtedahl, Eivind Meland, Atle Klovning
30.09.2002
Legemiddelindustriforeningen har invitert Helsedepartementet og Legeforeningen til idédugnad om forholdet mellom leger og farmasøytisk industri. I administrerende direktør Helge Lunds invitasjon...
Knut Arne Holtedahl, Eivind Meland, Atle Klovning
30.04.2001
Vi som skriver dette, har deltatt i vurdering av mange forskningsprotokoller fra legemiddelindustrien på vegne av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU). Ordningen kom i stand i slutten av 1970-...
Knut Arne Holtedahl, Eivind Meland, Atle Klovning
30.06.2001
Vi takker for innlegg fra FoU-utvalget i Legemiddelindustriforeningen ved Dag Solbu og Atle Skattebøl. Det er fint at de signaliserer vilje til å lytte til Allmennmedisinsk forskningsutvalgs råd. Vi...
Knut Arne Holtedahl
10.09.2001
”Hos Ponty” er stemningen høy. Tonene fra saksofonen får en ekstra vibrato på musikerens kulemage, bassisten følger konsentrert melodiens linjer og batteristen svetter fra maskeansiktet mens...
Erik Langfeldt, Helge Bjoru, Knut Arne Holtedahl
20.03.2003
Finnmark har i første halvdel av 1900-årene vært sterkt rammet av tuberkulose ( 1 ). Det finnes fortsatt mange tuberkulinomslagere i befolkningen. I 1990 registrerte vi 12 nye tilfeller av...
Knut Arne Holtedahl
10.08.2000
Er Frankrikes helsevesen det beste i verden, det mest rettferdige, det som fungerer best? Slik kan man tolke WHO-rapporten som ble publisert i juni 2000 (1, 2). Vel, sier generaldirektør Gro Harlem...
Eli Berg, Hasse Melbye, Peter Prydz, Knut Arne Holtedahl, Ivar J. Aaraas, Tor Anvik, Niels Bentzen
25.08.2005
Den nye eksamenformen i allmennmedisin har fått positiv omtale i pressen. Faksimile fra Nordlys 9.6. 2004 I 1971 kom det ut en bok på Universitetsforlaget med tittelen Medisinsk studieplan...
Knut Arne Holtedahl
18.09.2012
Rudebeck, Carl Edvard Kropp och ord i en allmänläkares rum 205 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2012. Pris SEK 242 ISBN 978-91-44-07832-8 Omslaget er perlebroderier utført av forfatterens kone, som...
Knut Arne Holtedahl
01.07.2014
Loge, Jon Håvard Dahl, Alv A. Fosså , Sophie D. Kreftoverlevere Ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv. 2. utg. 259 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 395 ISBN 978-...