Knut Anders Mosevoll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Anders Mosevoll

Øyvind Bruserud, Knut Anders Mosevoll, Einar Kristoffersen, Reidar Kvåle, Håkon Reikvam
11.01.2021
Thrombocytopaenia is defined as a platelet count of < 150 · 10 9 /L and occurs frequently in the critically ill. The condition arises as a result of the reduced production or increased...
Øyvind Bruserud, Knut Anders Mosevoll, Einar Kristoffersen, Reidar Kvåle, Håkon Reikvam
11.01.2021
Trombocytopeni er definert som trombocyttmengde < 150 · 10 9 /L og forekommer hyppig hos kritisk syke pasienter. Tilstanden utvikles som følge av redusert produksjon, økt destruksjon eller økt...
Knut Anders Mosevoll
08.05.2018
Intermediate care units in hospitals are important for the treatment and care of seriously ill patients who do not need full intensive-care monitoring, but who are too ill to be cared for in an...
Knut Anders Mosevoll
08.05.2018
Overvåkningsavdelinger på sykehus er viktige for behandling og pleie av alvorlig syke pasienter som ikke trenger full intensivovervåkning, men som er for dårlige til å tas hånd om på vanlig sengepost...