Klaus Murbræch

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Klaus Murbræch

Klaus Murbræch
06.06.2017
Hjerteskader etter behandling for lymfom er relativt vanlig. For utvalgte subgrupper med særlig økt risiko kan man overveie rutinemessig oppfølging for utvikling av hjerteskader. Klaus Murbræch. Foto...
Odd Kildahl-Andersen, Klaus Murbræch, Hilde Skudal, Helge Stalsberg
29.11.2011
Utredning av vedvarende feber og forhøyet senkningsreaksjon er en vanlig problemstilling ved en indremedisinsk avdeling. Infeksjoner, autoimmune sykdommer og maligne sykdommer er de vanligste...