Kjetil Sunde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjetil Sunde

Trine Marie Gundem, Theresa Mariero Olasveengen, Knut Erik Hovda, Knut Gaustad, Christina Schøndorf, Morten Rostrup, Sten Frøyshov, Øystein Undseth, Kristian Tonby, Aleksander Rygh Holten, Kjetil Sunde
07.09.2020
Vi takker Laake og medforfattere for deres interesse, engasjement og tilbakemeldinger vedrørende våre nylig publiserte erfaringer med kritisk syke covid-19 pasienter innlagt på intensivavdelingen ved...
Trine Marie Gundem, Theresa Mariero Olasveengen, Knut Erik Hovda, Knut Gaustad, Christina Schøndorf, Morten Rostrup, Sten Frøyshov, Øystein Undseth, Kristian Tonby, Aleksander Rygh Holten, Kjetil Sunde
05.08.2020
The COVID-19 pandemic has placed a great strain on the Norwegian health care system. A number of patients have been hospitalised and the most severely ill have been treated in intensive care units...
Trine Gundem, Theresa Mariero Olasveengen, Knut Erik Hovda, Knut Gaustad, Christina Schøndorf, Morten Rostrup, Sten Frøyshov, Øystein Undseth, Kristian Tonby, Aleksander Rygh Holten, Kjetil Sunde
08.07.2020
Covid-19-pandemien har ført til en stor belastning på vårt helsevesen. En rekke pasienter har blitt sykehusinnlagt, og de dårligste har blitt behandlet på intensivavdelinger. Det er primært når...
Trine Funder Pedersen, Magnus Løberg Thorbjørnsen, Pål Klepstad, Kjetil Sunde, Ola Dale
18.01.2007
Terapeutisk hypotermi er indisert ved behandling av komatøse pasienter med reetablert egen sirkulasjon etter hjertestans. 12 – 24 timers hypotermi i behandlingen har gitt høyere overlevelse og bedre...
Kjetil Sunde, Eldar Søreide, Dag Jacobsen, Petter Andreas Steen
01.04.2004
Hvert år rammes 6 000 – 8 000 personer av plutselig, uventet hjertestans i Norge. Brorparten av disse dør, men av dem som skrives ut av sykehus i live, gjenvinner de fleste sin mentale kapasitet og...
Kristian Lexow, Eirik Skogvoll, Kjetil Sunde, Petter Andreas Steen
30.01.2002
Norsk Resuscitasjonsråd presenterer i denne artikkelen de siste endringer i retningslinjene for hjerte-lunge-redning. Disse er basert på konsensusdokumentet fra organisasjonene i International...
Kjetil Sunde, Kjell Otto Fremstad, Jan Furuheim, Petter Andreas Steen
20.03.2001
Basert på et materiale publisert i Resuscitation (3) Hvert år dør mer enn 6 000 personer plutselig og uventet utenfor sykehus i Norge, og ca. 80 % av dødsfallene antas å være forårsaket av...
Kjetil Sunde
30.05.2000
Overlevelse med normal livskvalitet etter prehospital hjertestans er fullt mulig, men det er avhengig av at ”kjeden som redder liv” (tidlig identifisering og varsling, tidlig basal hjerte-lunge-...
Are Bergsvein Tvinnereim, Helge Opdahl, Morten Rostrup, Kjetil Sunde
21.04.2015
En ung mann med opprinnelse fra Vest-Afrika ble innlagt på sykehus grunnet hoste og sterke smerter i overkroppen. På kort tid ble sykdomsbildet dramatisk forverret. Pasienten hadde en kjent kronisk...