Kjetil Skaansar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjetil Skaansar

Kjetil Skaansar, Dag Hofoss
22.04.2004
Lav risiko for skader og bivirkninger inngår som en av fem dimensjoner i WHOs kvalitetsbegrep ( 1 ). Undersøkelser i sykehus har vist at så mange som 45 % av innlagte pasienter opplever at noe går...
Kjetil Skaansar, Dag Hofoss
12.08.2004
Vi takker for Johan Ræders kommentar og gir ham rett i at et register som skal avspeile det totale antall komplikasjoner ved dagkirurgi, ikke kan lages uten at de spørsmål han reiser, er...
Kjetil Skaansar
28.05.2003
Det første fleksible fiberbronkoskopet til klinisk bruk ble utviklet i begynnelsen av 1970-årene, og bronkoskopi er i dag en vanlig undersøkelse i Norge. Vi har ønsket å foreta en kvalitetsvurdering...