Kjetil Garborg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjetil Garborg

Dagrun Kyte Gjøstein, Anders Huitfeldt, Magnus Løberg, Hans-Olov Adami, Kjetil Garborg, Mette Kalager, Michael Bretthauer
05.07.2016
High participation rates in surveys and thus more representative data on health, disease and risk have helped raise the quality of epidemiological research in Norway ( 1 , 2 ) and the other...
Dagrun Kyte Gjøstein, Anders Huitfeldt, Magnus Løberg, Hans-Olov Adami, Kjetil Garborg, Mette Kalager, Michael Bretthauer
05.07.2016
Høy deltagelse i spørreundersøkelser, og dermed mer representative data om helse, sykdom og risiko, har bidratt til høy kvalitet på epidemiologisk forskning i Norge...
Geir Hoff, Michael Bretthauer, Kjetil Garborg, Tor Jac Eide
28.01.2014
Konsensusbaserte retningslinjer fra ekspertgrupper kan ha mangelfull vitenskapelig dokumentasjon. Om ikke mangelen poengteres, kan slike retningslinjer tildekke behov og hindre nødvendige videre...