Kjetil Garborg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kjetil Garborg (f. 1976) er lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer ved Gastromedisinsk seksjon, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus, og medlem i klinisk effekt-forskningsgruppen ved Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus. Han har bidratt med utforming/design, fortolkning av data, revisjon av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Oslo universitetssykehus

og

Medisinsk avdeling

Sørlandet sykehus Kristiansand

Avdeling for transplantasjonsmedisin

Artikler av Kjetil Garborg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media