Kjell Krüger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Krüger

Bård Reiakvam Kittang, Kjell Krüger
06.02.2018
Nursing home infections are challenging with respect to both workup and choice of treatment strategy. In recent years, we have made targeted efforts in Bergen to improve the treatment of infections...
Bård Reiakvam Kittang, Kjell Krüger
05.02.2018
Sykehjemsinfeksjoner er utfordrende, både når det gjelder diagnostikk og valg av behandlingsstrategi. I Bergen har vi de siste årene jobbet målrettet med forbedring av infeksjonsbehandlingen i...
Kjell Krüger
23.08.2007
Etter det første innovative tiåret med elektronisk pasientjournal begynte det medisinske internasjonale miljøet å konsentrere seg om fremtidige gevinster ved bruk av elektronisk pasientjournal ( 1...
Kjell Krüger
01.01.2009
Sju sykehjem i Bergen inngår nå i et prosjekt om strukturert elektronisk journalsystem for å bedre kvaliteten på det medisinske tilbudet. Eldrebølge og samfunnsutviklingen for øvrig innebærer store...