Kjell Krüger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Enhet for sykehjemsmedisin

Bergen kommune

og

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Universitetet i Bergen

Han har bidratt med utforming, tolking av data, revisjon og godkjenning av innsendte manuskript.

Kjell Krüger er spesialist i allmennmedisin, i indremedisin og i geriatri og førsteamanuensis.

Artikler av Kjell Krüger
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media