Kjell Kett

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Kett

Knut E.A. Lundin, Kjell Kett
16.11.2006
Gastroøsofageal reflukssykdom er en meget vanlig tilstand. Den behandles best med såkalte protonpumpehemmere, som effektivt hemmer H + /K + -ATPase i ventrikkelens parietalceller. Medikamentgruppen...
Vemund Paulsen, Trygve Syversveen, Kjell Kett
18.11.2010
A 34 year old woman was admitted to Rikshospitalet to give birth. For the three previous years she had had increasing dysphagia to fluids and solids, dyspnoea in connection with meals and difficulty...
Vemund Paulsen, Trygve Syversveen, Kjell Kett
18.11.2010
En kvinne i 30-årene ble innlagt på sykehus for fødsel. De tre siste årene hadde hun hatt tiltakende dysfagi av væske og fast føde, dyspné i forbindelse med måltider og vanskeligheter med å rape...