Kjell Arne Kvistad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Arne Kvistad

Clemens Weber, Erling Myrseth, Kathinka Dæhli Kurz, Radek Frič, Tor Ingebrigtsen, Eirik Helseth, Øystein P. Nygaard, Kjell Arne Kvistad
14.06.2021
Magnetisk resonanstomografi i sittende eller stående stilling gjør det mulig å fremstille cervikalcolumna i vektbærende posisjon. Etter vår mening er det foreløpig ikke faglig grunnlag for å etablere...
Beathe Sitter, Torill E. Sjøbakk, Henrik Bo W. Larsson, Kjell Arne Kvistad
25.03.2019
Magnetic resonance spectroscopy (MR spectroscopy) provides information on various tissue metabolites and is a supplement to standard diagnostic MR imaging. This article describes MR spectroscopy...
Beathe Sitter, Torill E. Sjøbakk, Henrik Bo W. Larsson, Kjell Arne Kvistad
25.03.2019
Magnetresonansspektroskopi (MR-spektroskopi) gir informasjon om ulike vevsmetabolitter og er et supplement til ordinære diagnostiske MR-undersøkelser. I denne artikkelen beskrives funn ved MR-...
Åse Kjellmo, Mari Folvik, Gunnar Myhr, Asbjørn Ødegård, Kjell Arne Kvistad
30.10.2017
Jana Rydland døde brått 1. juni 2017, bare 59 år gammel. Jana var født og oppvokst i Praha i en fargerik familie av leger, advokater og operasangere. Hun utdannet seg til tannlege i hjembyen, men på...
Stephan Johannes Schüler, Kjell Arne Kvistad
22.08.2017
Four years before his hospitalisation, a man in his 90s had a left-sided intraparenchymal cerebral haemorrhage parietally with penetration into the subarachnoid space. Following this, the patient was...
Stephan Johannes Schüler, Kjell Arne Kvistad
21.08.2017
En mann i 90-årene fikk fire år før innleggelsen en venstresidig parenkymatøs hjerneblødning parietalt med gjennombrudd til subaraknoidalrommet. Pasienten var etter det selvhjulpen, men hadde...
Anniken Haslund, Kjell Arne Kvistad, Karl-Friedrich Amthor, Cecilie Kaufmann
16.02.2017
En mann i 70-årene ble innlagt i nevrologisk avdeling etter en episode med synkope og mulig krampeanfall. Han hadde familiær belastning med karsykdom, hypertensjon og insulinbehandlet diabetes...
Hans-Jørgen Johnsen, Anders Vorhaug, Kjell Arne Kvistad
19.04.2007
Den første detaljerte beskrivelsen av cerebral venetrombose, også kalt sinusvenetrombose, ble forfattet av Ribes i en artikkel fra 1825 ( 1 ). Siden fulgte en rekke kasuistikker basert på...
Anne Vik, Kjell Arne Kvistad, Toril Skandsen, Tor Ingebrigtsen
16.11.2006
Hodeskader inndeles klinisk etter alvorlighetsgrad. I Skandinavia brukes ofte Head Injury Severity Scale ( 1 ), og skaden graderes da i kategoriene minimal, lett, moderat og alvorlig...
Inger Johanne Bakken, Tore Skjetne, Ingrid S. Gribbestad, Kjell Arne Kvistad
30.05.2002
Magnetisk resonanstomografi (MR) er blitt et sentralt verktøy innen bildediagnostikk. Magnettomografer med en feltstyrke på 1,5 tesla eller høyere kan i tillegg benyttes til å fremskaffe biokjemisk...
Kjell Arne Kvistad
30.03.2001
I Norge rammes årlig over 2 000 kvinner av brystkreft, og nær 800 dør av sykdommen. Bildemetoder som mammografi og ultralydundersøkelser kan oppdage brystkreft på et tidlig stadium hvor utsiktene for...
Øystein P. Nygaard, Frode Kolstad, Kjell Arne Kvistad, John Anker Zwart, Tore Solberg, Bjarne Lied, Erling Myrseth, Eirik Helseth, Roald Baardsen
03.11.2005
Nakkeskader med whiplashmekanisme og kronisk nakkeslengsyndrom har tidligere vært omtalt i Tidsskriftet ( 1 , 2 ). Kronisk nakkeslengsyndrom er et omdiskutert begrep, men brukes i praksis om det...
Gertraud Leitner, Kjell Arne Kvistad, Jan Aasly
06.04.2006
En 24 år gammel kvinne, tidligere frisk, førstegangsgravid i uke 18, ble lagt inn på gynekologisk avdeling ved lokalsykehuset med nedsatt allmenntilstand og uttalt svimmelhet. Hun var utredet for...
Joan Crespi, Kjell Arne Kvistad, Titto Idicula
23.08.2016
CT- og MR-funn av kronisk iskemi er ikke alltid uttrykk for iskemisk grunnsykdom. Misbruk av begrepet kan føre til feilbehandling av pasienter. Et vanlig funn ved CT- og MR-undersøkelser av hjernen...
Sverre Myren, Titto T. Idicula, Kjell Arne Kvistad
15.12.2015
A healthy man in his 40s was going Christmas shopping. In the car on the way there, he noticed that he was having memory problems, and that he could not recall where he had put the gifts he had...
Kjell Arne Kvistad, Ingrid S. Gribbestad, Olav Haraldseth, Gunnar Nilsen
10.05.2000
De to anvendelsesområdene for MR-bildedanning av mamma er evaluering av silikonimplantater og diagnostikk av brystkreft. Begge områder er omtalt i Tidsskriftet i løpet av de siste årene (1, 2). I...
Øystein P. Nygaard, Tomm B. Müller, Magne Rø, Kjell Arne Kvistad, Gunnar Leivseth
22.04.2010
Vi leste med interesse Per Holcks redegjørelse for cervikalcolumnas anatomi i Tidsskriftet nr. 1/2010 ( 1 ) og ble derfor overrasket over at avsnittet om skader i cervikalcolumna var så lite basert...
Kjell Arne Kvistad, Ansgar Espeland
18.11.2010
Når pasienten har smerter i nakke eller rygg, er bildediagnostikk viktig for å verifisere eller avkrefte at tilstanden krever kirurgisk eller annen spesifikk behandling. Moderne bildediagnostikk gir...
Vidar Rao, Kjell Arne Kvistad, Sasha Gulati
06.08.2013
Et barn ble innlagt med en nyoppstått venstresidig hemiparese. CT caput ved innkomst viste «tett media-tegn» (dense media sign) (piler), noe som ga mistanke om en langstrakt trombe i høyre a. cerebri...
Vidar Rao, Kjell Arne Kvistad, Sasha Gulati
25.06.2013
En ettermiddag landet helikopteret på taket av sykehuset. I akuttmottaket sto traumeteamet klart til å ta imot en 18 måneder gammel gutt. Fem timer tidligere hadde han falt fra sin egen høyde i en...