Kjell Arne Arntzen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kjell Arne Arntzen er ph.d, spesialist i nevrologi og seksjonsoverlege ved Nevromuskulært kompetansesenter, Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Han er leder av Muskelregisterets fagråd.

Artikler av Kjell Arne Arntzen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media