Kjell Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Andersen

Kjell Andersen
03.10.2017
New understanding of heart failure with preserved ejection fraction raises hopes of better treatment. It is many years since the only factor that was considered pertinent to the assessment and...
Kjell Andersen
02.10.2017
Ny forståelse av hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon gir håp om bedre behandling. Det er lenge siden undersøkelse og behandling av pasienter med symptomer på hjertesvikt bare var et spørsmål om...
Per Mølstad, Kjell Andersen
20.05.2002
Behandling av pasienter med akutt hjerteinfarkt har gjennomgått en betydelig utvikling i de siste 20 årene. I samme tidsrom har dødeligheten av hjerte- og karsykdommer avtatt (1). En rekke nye...