Kjeldsen S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjeldsen S

Sandvik E, Steine S, Kjeldsen S
10.09.1996
Sammendrag De ble foretatt blodtrykksmåling hos 68 pasienter med mild hypertensjon på legekontoret. Blodtrykk målt av lege ble sammenliknet med blodtrykk målt av sykepleier og med pasientenes...