Kirsten Osen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kirsten Osen

Kirsten Osen, Kjersti Johnsrud
03.05.2007
Det er i disse dager 50 år siden Albert Schweitzers antiatomvåpenappeller gikk ut til verden med hjelp av NRK. Urskoglegen, filosofen, teologen, musikologen, forskeren, orgelkunstneren og...
Kirsten Osen
15.11.2007
Galtung, J. Menneskerettigheter Vestlige, universelle eller begge deler? 2.utg. 216 s, tab, ill. Oslo: Humanist forlag, 2007. Pris NOK 268 ISBN 978-82-92-62231-5 Den bærer preg av å være en lærebok,...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Ulrich Abildgaard, Kirsten Osen
26.01.2006
– Bruk av atomvåpen vil være en katastrofe for menneskeheten. Den nåværende situasjon hvor noen har og andre ikke får lov til å ha atomvåpen, er uholdbar. Det sa Henrik Salander fra Blix-kommisjonen...
Kirsten Osen
20.08.2001
Det internasjonale atomenergibyråets oppgave er å fremme og kontrollere atomenergi for fredelige formål verden over, mens det er Verdens helseorganisasjons ansvar å fremme alle aspekter ved...
Kirsten Osen
30.06.2001
De økende lagrene av radioaktivt avfall, samt transport av dette, utgjør også en sikkerhetsrisiko. Den største faren ligger likevel i atomvåpnene som er atomkraftverkenes aller dødeligste frukt...
Kirsten Osen
30.06.2000
Dette var det dystre utgangspunktet for tilsynskonferansen i New York i mai der de 187 landene som har underskrevet ikke-spredningsavtalen, møttes for å vurdere utviklingen og fremtiden for...
Bjørn Hilt, Kirsten Osen
20.11.2000
Bernhard Lown, grunnlegger av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) lanserte mottoet Star health instead of star war. Foto K. Osen USA er avhengig av radarsamarbeid med...
Kirsten Osen
20.11.2000
Middle Powers Initiative er en sammenslutning av åtte organisasjoner og har som mål å motivere regjeringer i mellomstore land til å arbeide aktivt for å avskaffe atomvåpen. International Physicians...
Kirsten Osen
20.09.2000
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) har først og fremst som mål å forebygge krig, primært atomkrig. Men foreningen representerer et verdensomspennende nettverk av leger...
Hans Asbjørn Holm, Kirsten Osen
15.11.2011
Atomvåpnene truer liv og helse. Atommaktene rår over mer enn 20 000 atomstridshoder, mange utplassert rundt om i verden og i u-båter, nok til å tilintetgjøre alt liv på jorden – flere ganger. Det er...