Kirsten K. Viktil

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kirsten K. Viktil

Sabine Ruths, Kirsten K. Viktil, Hege Salvesen Blix
29.11.2007
Legemidler er viktig i forebygging og behandling av sykdommer og plager. Med stadig flere legemidler og flere pasienter som bruker legemidler, gjerne flere samtidig, øker risikoen for bivirkninger og...
Sabine Ruths, Kirsten K. Viktil, Hege Salvesen Blix
29.11.2007
Drugs are important in prevention and treatment of disease and health complaints. The increasing number of available drugs and drug users, as well as more complex drug regimens lead to more side...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Kirsten K. Viktil, Lene Andberg, Marianne Winther Munkerud, Karin Willoch, Hege Salvesen Blix
15.10.2013
The risk of developing an infection that ought to be treated with antibiotics is relatively high in the nursing home population, and the infections often entail serious consequences ( 1  –  3 ). From...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Kirsten K. Viktil, Lene Andberg, Marianne Winther Munkerud, Karin Willoch, Hege Salvesen Blix
15.10.2013
Risikoen for å utvikle en infeksjon som bør behandles med antibiotika er relativt høy i sykehjemspopulasjonen, og infeksjonene får ofte alvorlige konsekvenser ( 1  ...