Kirsten K. Viktil

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kirsten K. Viktil (f. 1959) er ph.d, cand.pharm. og spesialist i sykehusfarmasi. Hun er avdelingsleder ved Diakonhjemmet sykehusapotek og har ansvaret for farmasøytiske tjenester inkludert klinisk farmasi samt forskning og utvikling. Hun er klinisk farmasøyt ved sykehusets infeksjonspost og ved revmatologisk avdeling, i tillegg har hun en førsteamanuensisstilling ved Farmasøytisk institutt.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Diakonhjemmet sykehusapotek

og

Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo

Artikler av Kirsten K. Viktil
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media