Kirsten Gravningen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kirsten Gravningen

Rune Kvåle, Kaare Harald Bønaa, Rachel Forster, Kirsten Gravningen, Pétur Benedikt Júlíusson, Tor Åge Myklebust
27.01.2021
Cardiovascular disease and cancer have been described as possible risk factors for serious illness and death as a result of COVID-19 ( 1 , 2 ). In addition to comorbidities, previously published...
Rune Kvåle, Kaare Harald Bønaa, Rachel Forster, Kirsten Gravningen, Pétur Benedikt Júlíusson, Tor Åge Myklebust
29.12.2020
Hjerte- og karsykdommer og kreft har tidligere vært beskrevet som mulige risikofaktorer for alvorlig sykdom og død grunnet covid-19 ( 1 , 2 ). I tillegg til komorbiditet har tidligere publiserte...
Hanne Løvdal Gulseth, Eyvind Helland, Knut Ivar Johansen, Kirsten Gravningen, Helena Niemi Eide, Siri Eldevik Håberg, Inger Johanne Bakken
15.12.2020
The first death to occur in Norway as a result of COVID-19, the disease caused by the SARS-CoV-2 virus, was reported on 12 March 2020. As of 10 June 2020, the Norwegian Institute of Public Health...
Hanne Løvdal Gulseth, Eyvind Helland, Knut Ivar Johansen, Kirsten Gravningen, Helena Niemi Eide, Siri Eldevik Håberg, Inger Johanne Bakken
03.12.2020
Det første dødsfallet i Norge som skyldtes covid-19, sykdommen forårsaket av viruset SARS-CoV-2, ble rapportert 12.3.2020. Per 10.6.2020 opplyste Folkehelseinstituttet at det var registrert 239...
Renate Bendiksen, Tone Ovesen, Anne-Mette Asfeldt, Dag Seeger Halvorsen, Kirsten Gravningen
13.01.2020
Of all infectious diseases, tuberculosis claims the highest number of lives globally ( 1 ), but its prevalence in Norway is declining and is among the world’s lowest ( 2 ). In 2017, altogether...
Renate Bendiksen, Tone Ovesen, Anne-Mette Asfeldt, Dag Seeger Halvorsen, Kirsten Gravningen
13.01.2020
Tuberkulose er den infeksjonssykdommen som tar flest liv i verden ( 1 ), men forekomsten i Norge er synkende og blant verdens laveste ( 2 ). I 2017 ble 261 pasienter med tuberkulose meldt til...
Anne Mette Asfeldt, Drude Lind Bratlien, Anita Brekken, Nina Alette Wikan, Tone Ovesen, Kirsten Gravningen
20.02.2018
In the autumn of 2015, more than 5 000 asylum seekers crossed the border from Russia into Norway. This had a major impact on the town of Kirkenes with its 10 000 inhabitants and one of the country...
Anne Mette Asfeldt, Drude Lind Bratlien, Anita Brekken, Nina Alette Wikan, Tone Ovesen, Kirsten Gravningen
19.02.2018
Mer enn 5 000 asylsøkere krysset grensen fra Russland til Norge høsten 2015. Det fikk stor betydning for Kirkenes by med 10 000 innbyggere og et av landets minste sykehus. Hvordan opplevde...
Kirsten Gravningen
01.07.2014
Skolescreening for genital klamydia avslører mange infiserte. Kirsten Gravningen. Foto Torbein Kvil Gamst, Universitetet i Tromsø Genital klamydiainfeksjon er oftest asymptomatisk, og ubehandlet...