Kirsten B. Holven

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kirsten B. Holven

Ingunn Narverud, Jacob J. Christensen, Inger O. Ottestad, Stine M. Ulven, Kirsten B. Holven
30.10.2017
Det er gledelig å se at Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom er blitt oppdatert. Vi mener imidlertid at den lider av tre alvorlige svakheter: Nasjonale og...
Astrid Berild, Kirsten B. Holven, Stine M. Ulven
23.05.2017
Cardiovascular diseases are a leading cause of morbidity and mortality, globally as well as in Norway ( 1 , 2 ). It has been well documented that a Mediterranean diet prevents development of these...
Astrid Berild, Kirsten B. Holven, Stine M. Ulven
23.05.2017
Hjerte- og karsykdommer er en ledende årsak til sykelighet og dødelighet globalt og i Norge ( 1 , 2 ). Det er godt dokumentert at middelhavskostholdet forebygger utvikling av disse sykdommene ( 3...
Martin Prøven Bogsrud, Asgeir Græsdal, Kjetil Retterstøl, Kirsten B. Holven
22.03.2017
It is easy to forget that young people may be affected by diseases usually seen in older patients. When patients have typical clinical symptoms or a high pre-test probability, we should think about...
Martin Prøven Bogsrud, Asgeir Græsdal, Kjetil Retterstøl, Kirsten B. Holven
21.03.2017
Det er lett å glemme at unge mennesker kan bli rammet av sykdommer som vanligvis ses hos eldre. Ved typiske kliniske symptomer eller høy pretestsannsynlighet må man derfor tenke annerledes enn man...