Kim Dysthe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kim Dysthe

Kim K. Dysthe
05.03.2013
Norske data antyder dette, og funnene åpner for videre forskning. Polarisert lysmikroskopisk bilde av krystaller av betablokkeren propranolol. Foto Science Photo/NTB scanpix Studier tyder på at...
Kim Dysthe
07.05.2013
Gir leger omsorg, eller er omsorg noe som kun hører til pleiefag? Legers omsorg for pasienten er lite beskrevet og undersøkt. Det er på tide å få omsorgen frem i lyset. Begreper som empati,...