Kim Alexander Tønseth*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kim Alexander Tønseth*

Tyge Tind Tindholdt*, Kim Alexander Tønseth*, Ulf Sverre Solberg, Haris Meic*, Vanja Buic, Anadi Begic
17.06.2004
Hvert år får ca. 2 500 norske kvinner diagnosen brystkreft ( 1 ). Stadig flere blir behandlet med brystbevarende kirurgi. I år 2002 var 42 % av brystkreftoperasjonene i Norge brystbevarende (S...
Kim Alexander Tønseth*, Tyge Tind Tindholdt, Ulf Sverre Solberg, Vanja Busic, Haris Mesic, Anadi Begic
06.11.2003
Hypertrofiske arr (fig 1) er fortykket arrdanning innenfor grensene til den primære skaden. Keloid (fig 2) defineres som arrdanning utover den opprinnelige grensen for skaden. Keloid opptrer 5 – 15...
Kim Alexander Tønseth*, Olaug Villanger
30.04.2003
Pasienten. En 78 år gammel mann hadde i løpet av de siste årene utviklet økende angina pectoris og hjertesvikt. Etter utredning fant man indikasjon for kirurgisk behandling, og han ble derfor operert...
Kim Alexander Tønseth, Kjetil Stubberud, Tomm Bjærke, Therese Halvorsen Bjark, Gunnar Bentsen, Sidsel Hetland, Tom Hoel
04.05.2005
En seks år gammel pike var født prematurt i uke 25. De første levemånedene hadde hun vært intubert flere ganger på grunn av respirasjonsproblemer i forbindelse...
Kim Alexander Tønseth*, Dirk Jan Wever
20.01.2005
Omtrent 75 % av det totale antall pasienter med strukturell skoliose har idiopatisk skoliose. Hos de resterende pasientene har lidelsen hovedsakelig kongenital eller nevromuskulær årsak. Den...
Kim Alexander Tønseth*, Alexander Schultz, Trygve Talseth, Hans Hedlund,
30.06.2005
Ereksjonssvikt er en hyppig forekommende lidelse og har negativ innflytelse på livskvaliteten. Forekomsten er økende med alderen, og i en norsk studie rettet mot menn over 40 år oppgav 20 % moderat...
Tyge Tind Tindholdt*, Haris Mesic, Kim Alexander Tønseth*, Sverre Olaus Harbo
17.03.2005
Brystimplantater anvendes på estetisk indikasjon ved brystforstørring. Operasjonen utføres i Norge av privatpraktiserende plastikkirurger og enkelte generelle kirurger med spesiell tillatelse til å...
Kim Alexander Tønseth, Therese Bjark, Gunnar Kratz, Annika Gross, Rolf Kirschner, Thomas Schreiner, Trond H. Diseth, Ira Haraldsen
25.02.2010
Ved utredning, diagnostisering og behandling av kjønnsidentitetforstyrrelser er det viktig at man har kjennskap til enkelte begreper. Biologisk kjønn er et begrep for det genetiske og hormonelle...