Kevin V. Thomas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kevin V. Thomas (f. 1970) er ph.d. innen petroleum og miljøkjemi. Han har arbeidet som forskningsleder for økotoksikologi og risikovurdering hos Norsk institutt for vannforskning (NIVA) siden 2005. Hans interessefelter er identifisering, karakterisering og risikovurdering av nye miljøgifter.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Artikler av Kevin V. Thomas
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media