Ketil Heimdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ketil Heimdal

Trine Levin, Jon Reichelt, Ketil Heimdal, Pål Møller
20.11.2001
I en rekke familier med arvelig sykdom, kan man nå identifisere dem som har medfødte genfeil som gir sykdom. Med genfeil menes medfødt genvariasjon som gir sykdom med høy penetrans. Tidligere kunne i...
Jaran Apold, Ketil Heimdal, Pål Møller
20.06.2000
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 12/2000 (1) om screening for arvelig ovarialcancer er opplysningene ikke dekkende og konklusjonen ikke holdbar. Internasjonal konsensus (basert bl.a. på norske data)...
Johan Høie, Ketil Heimdal, Jahn M. Nesland, Ole Børmer
10.11.2000
Medullært thyreoideakarsinom har lenge vært kjent som en autosomal dominant arvelig sykdom (1). Medullære thyreoideakarsinomer produserer kalsitonin, og påvisning av forhøyet kalsitoninnivå i serum...
Pål Møller, Jaran Apold, Lovise Mæhle, Ketil Heimdal
10.03.2000
Ved BRCA1-mutasjon blir brystkreft i hovedsak påvist som infiltrerende, østrogenreseptornegativ cancer med dårlig prognose etter histopatologisk vurdering (10, 14 – 16). Det er alminnelig antatt, men...
Eystein S. Husebye, Jan Erik Varhaug, Ketil Heimdal
03.11.2005
Benigne og maligne tumorer oppstår ofte i hormonproduserende kjertler. I tillegg til lokale tumoreffekter kan hormonproduksjon i tumor forårsake kliniske symptomer. En rekke endokrine tumorer er...