Katrine Mari Owe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Forfatterbidrag: ide, utforming, design, analyse, tolkning av data og utarbeiding og revisjon av manus.

Katrine Mari Owe er forsker.

Artikler av Katrine Mari Owe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media