A. Kathrine Lie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av A. Kathrine Lie

Jon Mork, A. Kathrine Lie, Eystein Glattre, Sarah Clark, Göran Hallmans, Egil Jellum, Pentti Koskela, Bjørn Møller, Eero Pukkala, John T. Schiller, Zhaohui Wang, Linda Youngman, Matti Lehtinen, Joakim Dillner
20.06.2002
Basert på artikkel publisert i New England Journal of Medicine (1) Onkogene humane papillomavirus (HPV) er etablert som en viktig årsak til anogenitalkreft (2). Fordi man har funnet HPV-DNA i...
A. Kathrine Lie, Tone Bjørge, Åslaug Helland, Bjørn Hagen, Finn Egil Skjeldestad, Bjørn Hagmar, Steinar Thoresen
20.10.2001
Livmorhalskreft er den tredje vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis, og utgjør ca. 10 % av all kreft hos kvinner (1). Sykdommen er den femte hyppigste ”kreftdødsårsak” blant kvinner, og...
A. Kathrine Lie
28.02.2000
Polymerasekjedereaksjon (PCR) er en sentral teknikk i molekylærbiologisk forskning og diagnostikk. Teknikken har nå fått bred anvendelse i medisinsk genetikk, mikrobiologi, kreftdiagnostikk,...
A. Kathrine Lie
30.09.2000
Papillomavirus tilhører en gruppe små DNA-virus som er utbredt i naturen og som forårsaker vorter/papillomer hos mennesker og dyr. Disse virusene er artsspesifikke, det vil si at smitte mellom arter...