Katerini T. Storeng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Katerini T. Storeng

Antoine de Bengy Puyvallée, Sonja K. Kittelsen, Katerini T. Storeng
12.10.2018
The fear of worldwide pandemics is attracting considerable attention, and since the Ebola outbreak in West Africa four years ago, new public-private partnerships for ‘global health security’ have...
Antoine de Bengy Puyvallée, Sonja K. Kittelsen, Katerini T. Storeng
12.10.2018
Frykten for verdensdekkende epidemier skaper stor oppmerksomhet, og siden ebolautbruddet i Vest-Afrika for fire år siden har det blitt opprettet nye privat-offentlig samarbeid for «global...
Antoine de Bengy Puyvallée, Katerini T. Storeng
26.06.2017
Norway has played a critical role in the recent launch of the new Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, revealing Norway’s powerful position in global health. But how will Norway help put...
Katerini T. Storeng
22.11.2016
Hvordan kan samfunnsvitenskapen bidra med et konstruktivt og kritisk perspektiv i norsk forskning innen global helse? Illustrasjon: Espen Friberg «Forskningen deres er så interessant. Hvis dere bare...