Karolina Cyll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Kreftklinikken

Oslo universitetssykehus

og

Senter for kreftbiomedisin

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med utarbeiding/revisjon av selve manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Karolina Cyll (f. 1984) er ph.d.-student.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Karolina Cyll
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media